Jak luštit

Kdybych chtěl někoho naučit luštit šifry, tak mu dám balík pěti set šifer a řeknu mu „Tohle vylušti“. - Majk, organizátor Matrixu a vítěz TMOU
Obecný návod na to, jak vyluštit šifru, neexistuje. Níže nabízíme přehled nejčastějších typů šifer, včetně toho, jak je poznat a vyluštit, a několikero obecných rad od zkušených šifrátorů. V podstatě se jedná o aktualizovaný seznam z Manuálu TMOU (2004) a z knihy Šifry a hry s nimi (2007), obohacený o nové nápady a trendy z posledních deseti let.

Základní postupy

Zevrubné pozorování

Na šifře zpravidla bývá na první pohled něco vidět, šifra nějak vypadá. Než šifru začnete luštit, popište si její vzhled („středně dlouhý text vysázený proporčním písmem“, „tabulka s různě natočenými obrázky“, „změť barevných čtverečků“).

Brainstorming

Začátek každého luštění. Prvních pět, deset minut si vyhraďte jen pro vymýšlení a střílení nápadů. Nebojte se skutečně říkat úplně vše, co vás napadne, i špatný nápad může vašemu spoluhráči asociovat správnou cestu k řešení. Nic zatím nehodnoťte, na to bude čas později. Někdo si nápady z brainstormingu zapisuje a později jeden po druhém zkouší.

Identifikace informací

Zkuste identifikovat všechny části šifry, které by mohly nést informaci, a oddělit je od balastu. Umím obrázek pojmenovat? Jak je velký? Pokud jsou všechny obrázky stejně velké, neponese asi velikost žádnou informaci. „Dobré“ nebo „čisté“ šifry zpravidla obsahují minimum balastu. Otázka „jakou informaci jsme ještě nepoužili“ vás může často posunout dál.

Analýza

Spočítejte počty jakýchkoliv významných prvků šifry. Počet písmen, slov, vět, rozměry tabulek. Buďte nanejvýš podezřívaví, pokud kdekoli narazíte na číslo 26 (počet písmen v anglické abecedě) nebo 27 (plus 'ch'). Analýza často přijde na řadu už při základním pozorování („mřížka 18×18 polí“), v dalším luštění přijde na řadu analýza dalších a dalších detailů. Buďte pečliví a systematičtí, všímejte si pravidelností a zvláštností.
Frekvenční analýza je jeden z nástrojů kryptoanalýzy. Dopracovává se k otevřenému textu na základě statistických znalostí o přirozeném jazyce. Podstatou frekvenční analýzy je využití skutečnosti, že přirozené jazyky mají různou četnost svých písmen, případně i že mají různou četnost různých kombinací písmen. - pojem Frekvenční analýza na Wikipedii.

Identifikace principu

Na základě brainstormingu, identifikace informací a analýzy zkuste odhalit použitý princip. V tomto kroku se nejvíc projeví zkušenosti, ať už rozpoznáním něčeho, co už jsem někdy viděl, nebo rychlejším vyloučením slepých cest.

Doluštění

Už víte, jak šifru luštit? Jste dobří, ale ještě musíte postup bezchybně provést. Tato fáze může být překvapivě obtížná a často vyžaduje preciznost a trpělivost. Není nic více frustrujícího, než když zjistíte, že jste sice odhalili správný princip, ale vinou nepozornosti nebo náhodné chyby vám vyšel nesmysl a vy jste poté správný princip vyloučili.

Interpretace tajenky

Občas nemusí být z tajenky zřejmé, že jste šifru doopravdy vyluštili. Aby organizátoři zvládli do šifry skrýt určité místo, často se uchylují k podivným zkratkám. Můžete se tak setkat např. s ROZCKMNASV (rozcestí kilometr na severovýchod) nebo MGRCAPKOVA (křižovatka ulic Magistrů a Čapkova). Časté jsou i slovní hříčky bránící odhadnutí tajenky podle počtu písmen. Např. „manželka vrtáka“ je Vrtačka, nedaleký kopec.
Jsme potěšeni, protože náš zápis ve vrcholové knize je v první desítce. Živly jsou otázkou chvilky. Vzpomínáme na dětskou skládanku a nalézáme nápis ZATMI. Pošetile zhasínáme baterky. Nic. Naštěstí Jánošík kouká do mapy. reportáž týmu Bazinga, TMOU 14°, 2012
Z bielych písmen dostávam Dekóduj ... a idem na to. Lenže... žiadna možnosť nevychádza, tá najnádejnejšia, začínajúca BYST, sa tiež pokazí na BYSTRCPR... Chvíľu bezradne sedíme. Okolo prechádza nočák, vpredu na ňom svieti Bystrc – neviemčo. "Dokelu! Bystrc! Ideme!" kričím, v panike berieme otvorené batohy, karimatky a naskakujeme na bus. Okolité tímy museli mať z nás inú srandu... reportáž týmu Konečná Stanica Pivo, TMOU 7, 2005

Další postupy

Sedíte na šifře a vyzkoušeli jste už všechno možné i nemožné? Vězte, že zákysům se nevyhne ani Übertým. Pokud se dostanete do stavu, kdy sedíte nad šifrou a nevíte, co s ní, zkuste aplikovat některou z následujících technik.
ZÁKYS (od slovesa zakysnout, zkysnout). Sedět nezanedbatelnou časovou jednotku (více než 2–3 hodiny) na šifře bez toho, aby se tým posunul směrem k řešení.

Rekapitulace postupu

Kontrola a shrnutí dosavadního postupu a dosažených výsledků. Identifikujte nápady, kterým jste se dosud nevěnovali. Identifikujte cesty, které vypadají nadějně. Připomeňte si slepé větve, které jste již vyzkoušeli.

Zpětné inženýrství

Zkuste odhadnout, jak by mohla fungovat šifra, jejímž výsledkem by bylo něco podobného, jako držíte v ruce. Jak byste něco takového vyrobili vy? Zkuste vymyslet tajenku a poté ji najít v šifře (např. očekavané místo následujícího stanoviště).

Vyloučení sporem

Trpíte-li přebytkem nápadů, zkuste některé z nich vysporovat. Domýšlejte důsledky navrhovaných principů dopředu a své předpovědi porovnávejte s realitou. Pokud to nesedí, nejspíš to bude špatně. Poskytuje princip dostatek volnosti, aby bylo možné takovou šifru zkonstruovat?

Hrubá síla

Vyzkoušení všech možností. Při řešení některých šifer můžete narazit na několik stejně pravděpodobných variant nebo postupů, v takovém případě nezbývá, než vyzkoušet všechny. Začněte od těch nejjednodušších/nejintuitivnějších a žádné nevynechte!

Haluzení

Hledání dalšího stanoviště bez vyluštění předchozí šifry. Pokud máte nějaké řešení, ale nejste si jím 100% jistí, vyplatí se většinou šifru doluštit. Pokud máte alespoň náznak řešení, ale jinak jste naprosto bezradní, zkuste se na podezřelé místo podívat. Vyhněte se ale systematickému haluzení (neprohledávejte kdejakou kótu) a nenásledujte ostatní týmy – to je proti pravidlům!

Dobré rady

 • Zkoušejte nejdřív jednodušší principy.
 • Řekněte si jasně, co chcete vyzkoušet (jaký nápad) a rozumně dlouhou dobu s ním zkuste pracovat. Často se stane, že má člověk správný nápad, ale vzdá to moc brzy.
 • Neupínejte se na jednu myšlenku. Dejte si časový limit, po něm zkuste vymyslet jinou metodu.
 • Pracujte paralelně, zkoušejte víc možností zároveň.
 • Pracujte společně, jeden člověk je málo, snadno udělá chybu.
 • Buďte podezíraví. Podivné náhody často nejsou náhody. Všímejte si pravidelností.
 • Nebuďte paranoidní. Podivné náhody jsou často jenom náhody.
 • Využijte všechny informace, které máte. I tuto větu.
 • V případě nouze: Zkuste morseovku. Vezměte první písmena. Rozbijte to!

Další dobré rady

Chcete-li projít TMOU, zde je pár tipů, které se nám osvědčily:
 1. Skládejte tým na poslední chvíli, docílíte tím rozmanitosti. Ideální je, když někdo odřekne dva dny před hrou.
 2. Důležitá je motivace. Hrozba, že když se nebude luštit dost rychle, objeví se myšlenky typu „místo týhle šifry jsem mohla napsat tři stránky“, „že jsem si s sebou nevzala aspoň ten článek“, docela funguje.
 3. Nezapomeňte na pořádnou dávku autismu - správná písmena pak vidíte i ve chvíli, kdy vůbec nepostupujete správným způsobem.
 4. Třetina písmen je tak akorát na to, abyste si řešení domysleli. A vyhnete se tak chybám při dolušťování.
 5. Bloudění při přesunech a dohledávkách vás udrží ve střehu - jste motivovaní pořádně luštit, abyste to manko před soupeři zase smazali.
 6. S těžkými šiframi se nejlíp vypořádáte tak, že vůbec nepřijdete na to, že jsou těžké.
 7. Když už máte všechny obtížné šifry za sebou, nezaškodí se trochu potrápit na nějakých lehčích. Umocní vám to zážitek ze hry a trochu poškádlíte orgy.
reportáž týmu Vlhká jáma, který vyhrál TMOU 13