Křížovka

Tato šifra byla použita na TMOU 13 jako páté stanoviště, hráči ji vyzvedávali u kostela na Náměstí Republiky v Brně. Originální zadání najdete na webu TMOU. Zkuste se na ni podívat. Co vás zaujme na první pohled? Jsou tam nějaké zajímavé počty čehokoli? Nějaká další pozorování?

krizovka1

Na první pohled by mělo být zřejmé, že to vypadá jako křížovka. Sice trochu podivná křížovka, ale stále křížovka. Má rozměry 9×9 čtverečků a 29 šedých čtverečků s legendou. Některé legendy jsou sice trošku podivně formulované, ale asi to půjde vyluštit. Zvládnete to vyluštit? Objevíte během luštění něco zajímavého?

krizovka2

Křížovka je vyluštěná (ani to nebylo tak těžké), ale co dál? Není tam žádné pole označené "Tajenka". Navíc to vypadá, že do levé spodní části křížovky potřebovali organizátoři dostat nějaká konkrétní písmena. Podle hesla "když nevíš, co s tím, tak to zanalyzuj" zkuste frekvenčku na doplněná písmenka.

 • A - 5
 • E - 7
 • I - 4
 • K - 7
 • O - 5
 • P - 5
 • R - 8
 • T - 6
 • V - 5
Zajímavé. Stále se opakují táž písmena (pouze 9 různých písmen), dokonce i nejméně časté I je tam hned čtyřikrát. Teď už je potřeba „uvidět“ ten správný nápad. Ukazuje na něj několik věcí. Připomeňme si, co už víme:
 • rozměry 9×9
 • 9 opakujících se písmen
 • podivné rozmístění v některých částech tabulky
Tak co, už víte?

Počty i rozmístění písmen odpovídají pravidlům sudoku. Celkem snadno lze doplnit zbývající písmena.

krizovka3

Doplnili jsme písmena VIKTOOAIVEKA... Nic, z čeho bychom mohli zjistit, kam máme jít dál. Zpětné inženýrství nám říká, že vytvořit šifru tak, aby v šedých polích zbyla tajenka, je takřka nemožné. Tak odkud bychom ji mohli číst? Jakou informaci jsme ještě nepoužili?

Stále jsme nevysvětlili, proč jsou některé texty v legendě tak kostrbaté. Proč musí být napsáno, že zkratka je „bez teček uprostřed a vzadu“. A proč je organizátor TMOU „vypečený“, když to nenese žádnou další informaci? Tajenka se určitě bude skrývat v legendách. A určitě k jejímu čtení budou potřeba i písmena, která jsme doplnili (protože jinak by to šlo vyřešit hned od začátku, bez toho, abychom přišli na sudoku).

Pokud zkusíme každou legendu porovnat s doplněným písmenem, zjistíme, že v každém šedém políčku se doplněné písmeno nachází právě jedenkrát. To asi nebude náhoda. Nyní musíme vyzkoušet několik dalších možností, začneme od těch jednodušších – lze počítat, na kolikáté pozici se vyskytuje, nebo brát předcházející/následující písmena. V tomto případě je poslední požnost správně. Tajenka má 29 písmen (jako je polí legendy) a zní HRISTENADTUNELEMSVLAKYSSMEREM, čili „Hřiště nad tunelem s vlaky S směrem“. Na sever od nám. Republiky je pouze jediný železniční tunel, u MŠ na ul. Marie Majerové je pak i dětské hřiště.

Křížovka skrývající sudoku byla podle předpokladů spíše lehká. Některým týmům dělal problémy druhý krok: klasické stegano. Neuvědomili si, že ty šroubované konstrukce asi nebudou úplně náhodné. Nakonec to valná většina nějak utloukla. reportáž organizátorů, TMOU 13