Během hry

Ať se nám to líbí, nebo ne, jakmile hra běží, sotva stihneme cokoliv jiného než dohlížet na její průběh. Rozhodně už není bezpečné ve hře něco měnit a pokud jsme nepředali pomocníkům instrukce v klidu před startem (nebo ještě lépe několik dní předem), po startu to nedoženeme. Ke scénářům nastíněným na této stránce většinou neexistuje jediné univerzální a správné řešení. Berte je spíš jako náměty k uvažování. Při jejich čtení přemýšlejte, jak byste se v dané situaci zachovali. Řadu problémů lze předvídat a připravit se na jejich řešení. Domluvte se s ostatními organizátory, kdo z vás má (a nemá) během hry práva něco měnit nebo rozhodovat.

Umístění šifer

 • První stanoviště musí být rozmístěna již v okamžiku startu nebo krátce po něm.
 • Hlídaná stanoviště (typicky ve městě) mohou připravit lidé, kteří je hlídají.
 • Nehlídaná stanoviště by měl umístit někdo zasvěcený, kdo už na místě byl (za světla).

Komunikace s účastníky

Vždycky se najdou týmy, které z rozličných důvodů volají organizátorům. Ujistěte se, že mají správné číslo a vy nabitý telefon. Člověk, který zvedá telefon, by měl mít velmi dobrý přehled o stavu hry a vědět, kde se kdo vyskytuje (týmy, organizátoři, B-tým, fotografové). V ideálním světě má k dispozici také výtisky všech šifer, zná postup jejich řešení i přesné tajenky. Co mohou týmy volat:
 • "Jsme na správném místě, ale není tu šifra."
 • "Docházejí šifry."
 • "Došly šifry."
 • "Myslíme, že máme správné řešení, ale je to moc daleko."
 • "Myslíme, že máme správné řešení, ale vede nás to na soukromý pozemek."
Týmy jsou občas frustrované (a někdy vyloženě nas*né). Je potřeba nenechat se jejich náladou a tónem nakazit. Zjistěte co nejobjektivněji, co se děje, buďte příjemní a milí i ve chvíli, kdy toho zrovna taky máte po krk. Obvykle se ukáže, že hráči jen špatně interpretovali tajenku (grafický nápis JEZ přečetli jako věž) nebo si spletli sever a jih. Jindy ale na trase odhalí skutečný problém (např. chybu v šifře). Potom je potřeba zachovat chladnou hlavu a rychle jednat.

Komunikace s B-týmem

Je praktické používat jiný telefon pro komunikaci s účastníky a s B-týmem. Komunikovat s B-týmem během hry je potřeba. Typicky se dějí následující věci:
 • Hra probíhá (stanoviště je připraveno, dorazil první tým, dorazil poslední tým), B-tým popisuje aktuální stav.
 • Účastníci pokládají B-týmu dotazy, na které B-tým neumí odpovědět.
 • Něco nejde podle plánu - nedorazil objednaný autobus, dochází šifry, šifra je rozbitá (u artefaktů).

Krize

Ač si to nepřejeme, ke krizím během her dochází častěji, než by se zdálo. Výborně vyřešených krizových momentů si nikdo kromě organizátorů nevšimne, hůře vyřešené krizové momenty zaznamená pár týmů, špatně zvládnutá krize může mít negativní dopad na velkou část hráčů. Je dobré před hrou promyslet co nejvíc katastrofických scénářů. Osvědčuje se mít vždy alespoň jednoho organizátora "volného", ideálně i s autem. Do výběru katastrofických scénářů patří následující:
 • Na stanovišti došla zadání.
 • Účastníci jsou moc rychlí, dorazí na stanoviště dřív než zadání šifry.
 • Účastníci jsou moc pomalí, nestihnou dorazit na stanoviště před jeho uzavřením.
 • Chyba v šifře nebo její interpretaci - účastníci jdou po vyřešení na špatné místo.
 • Jedna z šifer je příliš těžká/neřešitelná.
 • Artefaktová šifra se rozbila / nefunguje.
 • Policie - výtržnosti, rušení nočního klidu atp.
 • Zranění - někomu z účastníků nebo organizátorů se něco stalo.
 • Technický problém - auto zapadlo do bahna.
 • Vypadá to, že nikdo nedojde do cíle (nemusí být nutně krizové).
 • Vypadá to, že všichni dojdou do cíle (nemusí být nutně krizové).
 • Ztracení - někdo se ztratil / nezvedá telefon / nevíme, kde je. V nejhorším případě je to někdo, kdo sám roznášel šifry atp.

Zábava

Nezapomeňte sami na sebe. Věnovali jste přípravě hry spoustu energie - užijte si ji! Každý si vyhraďte dostatek volna na pozorování hry, návštěvu pěkných stanovišť a nasávání atmosféry.